Obchodní podmínky


Cílem těchto obchodních podmínek je stanovit práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v našem obchodě a informovat o praktických postupech používaných při vyřizování objednávek. Kupující je navíc oprávněn použít jakýkoliv postup jež je v souladu se zákonem i když není uveden v těchto obchodních podmínkách. Zákonná práva kupujícího, který je spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v kterékoliv členské zemi Evropské unie nejsou těmito obchodními podmínkami dotčena. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv aktualizovat. V zájmu hladkého nákupu doporučujeme kupujícím jeho ustanovení akceptovat a řídit se jimi.
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které nebude možné ukončit smírem budou řešeny před obecnými soudy v České republice.

UPOZORNĚNÍ:  V případě, že zboží bude momentálně vyprodáno, není možné ho vložit do košíku. Chybějící zboží máme většinou do čtrnácti dnů opět skladem. Pokud si chcete ověřit, kdy zboží bude aktuálně skladem, prosím napište dotaz na info@michalicapavel.cz nebo volejte 773 870 890.

Děkujeme za pochopení.

Fakturační a korespondenční adresa:

Pavel Michalica
Vranice 20, Zbizuby 28504

IČ: 69365938

Nejsem plátce DPH.

Bankovní spojení pro ČR 

69396939/2010 

Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10  117 21 Praha 1

Majitel účtu: Pavel Michalica

tel.: 773 870 890
mail: PavelMichalica@seznam.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení pro zákazníky ze Slovenska :

Při platbě v EUR použijte náš eurový účet.

Číslo účtu: 2601816119
IBAN: CZ8820100000002601816119
BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10  117 21 Praha 1

Majitel účtu: Pavel Michalica

Doprava zboží je doručována převážně Českou poštou a poštovné vychází na cca 14 Eur a dodání může trvat až týden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaké jsou tedy platební podmínky?

Platby přijímáme bankovním převodem a na dobírku - platba na dobírku platí pouze pro ČR.

Jak bude zásilka zboží doručena?
Pošta nebo přepravní služba (dále jen doručovatel) doručuje zásilky zboží v pracovní dny. V případě, že doručovatel nezastihne kupujícího na dodací adrese, potom zanechá v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky nebo bude kontaktovat adresáta telefonicky. Kupující si může zásilku osobně vyzvednout na své dodávací poště po dobu 14 dnů (u balíku do ruky po dobu 7 dní). Po této době je nevyzvednutá zásilka vrácena poštou zpět prodávajícímu. Prodávající upozorňuje, že v době zvýšeného provozu (např. před vánočními svátky) se může přepravní doba výrazně prodloužit. Přepravní služba se balíček snaží doručit balík následující den.

Je možný osobní odběr zboží?
Osobní odběr zboží je možný, ale pouze po předchozí domluvě a připsání peněžních prostředků za provedenou objednávku.


Jak postupovat při neobdržení zásilky zboží?
Neobdržel-li kupující zásilku zboží, přestože již uplynula deklarovaná expediční i přepravní doba, potom je třeba obrátit se na doručovatele.
V případě, že doručovatel žádnou takovou zásilku neeviduje, potom je třeba kontaktovat prodávajícího, uvést číslo objednávky a popsat dosud provedené kroky. Prodávající navrhne kupujícímu další postup nebo uplatní reklamaci ztracené zásilky u doručovatele. Doba a způsob vyřízení takové reklamace se řídí jejich reklamačními řády. U pošty je zákonná lhůta na vyřízení reklamace 15 dní. Výsledek vyřízené reklamace prodávající oznámí kupujícímu e-mailem a navrhne mu další postup.
Reklamace ztracené zásilky může být vyřízena dvěma způsoby:
a) uznáním reklamace a vyplacením náhrady škody prodávajícímu; v takovém případě prodávající navrhne kupujícímu zaslání nového zboží (je-li skladem) nebo storno objednávky a vrácení jakékoliv zaplacené částky, nebo
b) zamítnutím reklamace; v takovém případě pošta nebo přepravní služba doručí kupujícímu zásilku se zpožděním.
Prodávající upozorňuje, že jakoukoliv částku zaplacenou kupujícím v souvislosti s reklamovanou zásilkou nelze vrátit nebo použít pro zaslání nového zboží dříve než po ukončení reklamačního řízení u doručovatele.

Jak postupovat při zjištění poškození zboží během převzetí?
Prodávající doporučuje kupujícímu zkontrolovat ještě před převzetím, zda je zásilka zboží kompletní, nepoškozená a s neporušeným obalem. V opačném případě prodávající doporučuje takovou zásilku vůbec nepřebírat a následně informovat prodávajícího o vzniklé situaci s uvedením čísla objednávky. Nepřevzatou zásilku doručovatel vrátí zpět prodávajícímu, který bude případnou škodu vymáhat na ní.

Jak postupovat při zjištění poškození zboží až po rozbalení doma?
Prodávající doporučuje v případě, že kupující zjistí poškození zboží až po rozbalení, ponechat zásilku zboží ve stavu v jakém bylo poškození zjištěno a nejpozději následující pracovní den kontaktovat doručovatele a požadovat sepsání zápisu o škodě.
Kupující následně odešle poškozené zboží na adresu: Pavel Michalica, Vranice 20, Zbizuby 28504. Současně kupující přiloží ke zboží následující dokumenty:

a) kopii dokladu o koupi (faktury), dále
b) řádně vyplněný a potvrzený zápis o škodě potvrzený doručovatelem, dále
c) vyplněný a podepsaný reklamační list nebo písemné uplatnění reklamace kupujícím jiným způsobem obsahující údaje z reklamačního listu. 
Poškození zboží při přepravě je nutno z právních důvodů řešit formou reklamace (rozpor s kupní smlouvou) a nikoliv uplatněním práva na vrácení zboží bez udání důvodu. Zápis o škodě nebo zápis o poškození zásilky je pro prodávajícího dokladem potvrzujícím, že k poškození došlo skutečně při přepravě zboží. Jestliže ani jeden z těchto dokladů nebude přiložen k reklamovanému zboží, potom se kupující vystavuje riziku zbytečného prodloužení reklamačního řízení nebo riziku posouzení reklamace jako neoprávněné z důvodu zavinění kupujícím.
Prodávající tuto reklamaci vyřídí podle požadavku kupujícího, bezplatnou opravou nebo výměnou zboží za nové. V případě, že ani jeden z těchto způsobů nebude možný, potom prodávající reklamaci vyřídí podle požadavku kupujícího, odstoupením od smlouvy (kupujícímu vrátí zaplacenou částku a zboží si ponechá) nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.


Jakým způsobem nejlépe vrátit zakoupené zboží?
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě kupující odešle objednané zboží na vlastní náklady (nikoliv na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty) prodávajícímu na adresu Pavel Michalica, Vranice 20, Zbizuby 28504.
Ke zboží kupující přiloží vyplněnou a podepsanou vratku zboží nebo písemné odstoupení od kupní smlouvy obsahující údaje z vratky zboží. Prodávající doporučuje zásilku dobře zabalit (nejlépe v originálním obalu) a dostatečně pojistit, protože za případnou škodu vzniklou při přepravě, v tomto případě odpovídá kupující.

Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené a bez známek používání. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu zaplacenou částku sníženou o přímé náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží kupujícím.
Vrátit nelze zboží s porušeným originálním obalem. Z hygienických důvodů se jedná o kosmetiku, hygienické a zdravotnické potřeby a výrobky pro péči o tělo, které jsou vybaleny z původního obalu nebo jsou u nich porušeny plomby zajišťující hygienickou a zdravotní nezávadnost zboží.
Prodávající poukáže zaplacenou částku (případně sníženou) nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to na bankovní účet . V případě, že nelze původní způsob platby věrohodně identifikovat, potom prodávající poukáže vrácenou částku kupujícímu poštovní poukázkou C, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

Jak uplatnit reklamaci zakoupeného zboží?
Ve věci reklamací, prosím kontaktujte prodávajícího mailem nebo telefonicky na 773870890. Je to mnohem rychlejší typ komunikace.

Zasíláte zboží mimo Českou republiku?
Prodávající zasílá objednané zboží na adresy v České a Slovenské republice. Poštovné a balné do Slovenské republiky činí cca 14 Euro za balík do 10 kg. V případě zájmu o zaslání do jiného státu si vyžádejte cenu poštovného.

Jak vyměnit zakoupené zboží?
Kupující může provést výměnu objednaného zboží za jiné tak, že staré zboží vrátí v rámci zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí od pošty (viz příslušný článek tohoto nákupního řádu) a na nové zboží odešle novou objednávku.


Jak stornovat odeslanou objednávku?

V případě, že prodávající objednané zboží dosud neodeslal, potom kupující kontaktuje prodávajícího a uvede číslo objednávky, kterou si přeje stornovat. Prodávající bez zbytečného prodlení storno objednávky potvrdí kupujícímu e-mailem nebo telefonicky na 773870890.
V případě, že kupující již za zboží zaplatil, potom prodávající poukáže zaplacenou částku kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení storna objednávky prodávajícím, a to na bankovní účet . V případě, že nelze původní způsob platby věrohodně identifikovat, potom prodávající poukáže vrácenou částku kupujícímu poštovní poukázkou C, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
V případě, že prodávající objednané zboží už odeslal, potom nelze takovou objednávku stornovat. V takovém případě je třeba objednané zboží při doručení převzít a vrátit zpět prodávajícímu v rámci zákonného práva na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí od pošty (viz příslušný článek tohoto nákupního řádu). V případě bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží kupujícím je prodávající oprávněn vymáhat na kupujícím vzniklou škodu, a to zejména poštovné, náklady na zpětnou přepravu a balení zboží.

Jaké jsou podmínky storna objednávky prodávajícím?
Prodávající je oprávněn stornovat objednávku kupujícího nastane-li jeden z následujících případů:
a) jakákoli nepředvídatelná okolnost znemožňující vyřízení objednávky nebo její části (např. zboží není skladem, zboží se již nevyrábí, změnila se výrazným způsobem jeho cena u dodavatele, z důvodu vyšší moci, apod.), nebo
b) neuhrazení výzvy k úhradě kupujícím do dne splatnosti, nebo
c) vyhodnocení objednávky prodávajícím jako podvodné (např. zjištění zjevně nepravdivých údajů v objednávce, bezdůvodné nepřevzetí zásilky zboží v minulosti, apod.).
Prodávající je oprávněn stornovat objednávku kupujícího nejpozději do okamžiku předání zásilky zboží poště. Storno objednávky oznámí prodávající neprodleně kupujícímu e-mailem. V případě, že kupující již za zboží zaplatil potom prodávající poukáže zaplacenou částku kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení storna objednávky prodávajícím, a to na bankovní účet . V případě, že nelze původní způsob platby věrohodně identifikovat, potom prodávající poukáže vrácenou částku kupujícímu poštovní poukázkou C, nedohodne-li se s kupujícím jinak.